TT LÊ MINH ĐẢO VÀ VIỄN ẢNH BIỂN ĐÔNG (Trần Trung Đạo)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Cách đây không lâu, tôi tháp tùng các anh chị SBTN Boston đi thăm TT Lê Minh Đảo tại tư gia ông. Luôn dịp các anh chị SBTN nhờ tôi phỏng vấn thiếu tướng. Lúc đó tình hình Biển Đông khá căng thẳng nên tôi muốn biết quan điểm của thiếu tướng về những viễn ảnh có thể xảy ra trên Biển Đông cũng như cho đất nước. Hôm đó thật bất ngờ. Tôi chưa kịp nghĩ đến câu hỏi nên thiếu tướng cũng không biết trước để chuẩn bị .Tôi được phỏng vấn khá nhiều nhưng không quen đóng vai phóng viên phỏng vấn nên những câu hỏi không được gọn ghẽ. Người phỏng vấn nói hơi nhiều. Tính cắt bớt phần câu hỏi cho gọn nhưng nghĩ lại nên để nguyên làm kỷ niệm. Mời anh chị em và các cháu cùng nghe.

Trần Trung Đạo

TT LÊ MINH ĐẢO VÀ VIỄN ẢNH BIỂN ĐÔNGCách đây không lâu, tôi tháp tùng các anh chị SBTN Boston đi thăm TT Lê Minh Đảo tại tư gia ông. Luôn dịp các anh chị SBTN nhờ tôi phỏng vấn thiếu tướng. Lúc đó tình hình Biển Đông khá căng thẳng nên tôi muốn biết quan điểm của thiếu tướng về những viễn ảnh có thể xảy ra trên Biển Đông cũng như cho đất nước. Hôm đó thật bất ngờ. Tôi chưa kịp nghĩ đến câu hỏi nên thiếu tướng cũng không biết trước để chuẩn bị .Tôi được phỏng vấn khá nhiều nhưng không quen đóng vai phóng viên phỏng vấn nên những câu hỏi không được gọn ghẽ. Người phỏng vấn nói hơi nhiều. Tính cắt bớt phần câu hỏi cho gọn nhưng nghĩ lại nên để nguyên làm kỷ niệm. Mời anh chị em và các cháu cùng nghe.Trần Trung Đạo

Posted by Trần Trung Đạo on Saturday, March 21, 2020