TỘI ÁC TRUNG CỘNG (thơ Nguyễn Phú Hải)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Năm 1953, tại Phụ Khang – Tân Cương, quân sĩ của ĐCSTQ hành quyết “địa chủ” và “phần tử phản cách mạng” (National Archives).

******

TỘI ÁC TRUNG CỘNG
Đau thương tang tóc phủ bầu trời
Ngư phủ quê mình chết biển khơi
Xóm khổ vợ con sầu lệ đổ
Thôn nghèo cha mẹ khóc châu rơi
Bàn thờ ngọn nến tàn leo lét
Song cửa vầng trăng xế lẻ loi
Tiếng cú chiêu hồn nghe áo não
Dương trần âm cảnh cách đôi nơi
Nguyễn Phú Hải
HI – May 14, 2021
 
NHỚ NGOẠI
Mỏi cánh về đâu nhạn cuối trời
Thu buồn lá úa nhẹ nhàng rơi
Mong ngày hội ngộ thăm nhiều chỗ
Mộng buổi tao phùng viếng khắp nơi
Đất khách con chờ mong mấy độ
Quê hương ngoại ngóng đợi bao thời
Thâm tình năm tháng dài xa cách
Ngoại vẫn từng  đêm khấn Phật Trời
Nguyễn Phú Hải
HI – May 14, 2021