TỜ LỊCH THÁNG TƯ (Ngô Minh Hằng)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

TỜ LỊCH THÁNG TƯ

Xem lịch, hôm nay đã tháng Tư !

Vết thương vong quốc lại đau nhừ

Xa quê từ thuở còn xanh tóc

Bốn mấy năm rồi, chóng thế ư?

Bốn mấy năm trời một đắng cay

Làm thân tỵ nạn, én tan bày

Mùa Xuân xa qúa, làm sao với

Sức mọn tài hèn khó chuyển xoay …

Đành mộng mà thôi, chỉ mộng thôi

Cầu mong Thiên Sứ xuống xây đời

Tre ngà thần tốc tan cuồng tặc

Ngựa sắt linh thiêng hý rộn trời

Để tháng Tư nào mở lịch ra

Cờ vàng ngạo nghễ khắp sơn hà

Tháng Tư, rửa sạch hờn vong quốc

Dựng lại ba miền của Quốc Gia !

Từ đấy, ba miền Trung Bắc Nam

Núi sông rực rỡ, hết điêu tàn

Tháng tư, thay lịch cho dân tộc

Tờ lịch muôn đời mãi vẻ vang !!!

Ngô Minh Hằng

Ngày 01/04/2023