TIẾNG HÁT TỰ DO ( Cao Nguyên)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

(Mến gởi Việt Khang và những tiếng hát 
vì Tự Do, Dân Chủ và Nhân quyền cho Việt Nam)

Tiếng hát Tự Do bao giờ cũng đẹp 
sao lại bắt giam tiếng hát vào tù 
có phải các anh thật lòng ganh ghét 
không được như người biết hát Tự Do!

Khi tiếng hát trở thành thông điệp 
gọi đấu tranh cho Dân Chủ, Nhân Quyền 
mỗi lời hát là trăm nghìn cánh thiệp 
gởi Việt Nam mừng cách mạng vào Xuân

Anh là ai! hãy ngẩng đầu lên hát 
lời Tự Do cho Dân Tộc Việt Nam 
đừng cúi mặt theo bọn người Thát Đát 
làm nhơ danh hào khí Lạc Hồng

(Chúng ta thành một đoàn người hiên ngang 
Trên bàn chông hát cười đùa vang vang) * 
hát vang lên hỡi tấm lòng tuổi trẻ 
vì hôm nay, vì thế hệ ngày mai

Trang sử mới khởi đầu bằng tiếng hát 
hịch lại truyền: Sát Thát giặc ngoại xâm 
lập Dân Chủ cho Quốc Gia Độc Lập 
xây Tự Do vì Việt Quốc Anh Hùng!

Cao Nguyên

@

The singing of freedom 
( To Việt Khang and those who have sung for the freedom, 
democracy and human rights of Vietnam )

To sing for freedom is always great 
Why imprisoned the singer for freedom 
You are envious of his good deed,aren’t you? 
knowing that you are inferior to the freedom praiser

When the song has become a call 
for a struggle for democracy and human rights 
each word worths a hundred thousand greeting cards 
sent to Vietnam in celebration of a revolution to start

Who are you? Lift your head and sing 
the words of freedom for the people of Vietnam 
Don’t bow low to the Northern invaders 
and blacken the good name of Lạc Hồng

( We are a group of the proud people 
who sing and laugh loud even when standing on spike-boards…) 
Just sing loud and long,my dear young people ! 
For today and also for tomorrow’s generation

A new chapter of history begins with the singing 
The proclamation again calls the real name of the invaders 
Just rise and build up democracy and independence 
and freedom for the heroic people of Vietnam!

Cao Nguyên