Ủy Ban Giải Thưởng Trần Văn Bá

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

           

Thông báo ngày 26.10.2015

ubdh.gttvb@gmail.com

  

Một giải thưởng mang tên Giải Thưởng Tinh ThầnTrần Văn Bá sẽ được Ủy Ban Giải Thưởng Trần Văn Bá (UBGT) khởi xướng.

Inline image 1

Mang tên Tinh Thần Trần Văn Bá, giải thưởng nói lên ý chí liên kết Quốc Nội – Hải Ngoại và ý chí kết hợp gắn bó giữa những người Việt tha hương. Hai việc anh Trần Văn Bá đã làm và đã đi trọn vẹn con đường của Anh : Khi trở về nước chiến đấu bên cạnh người trong nước và kết hợp các tổ chức sinh viên, tỵ nạn Âu Châu trong lúc Anh còn hoạt động tại Paris.

Với quan niệm : ‘Chuyện Việt Nam phải được giải quyết ở Việt Nam’,

Giải sẽ dành trao cho những người ở quốc nội đang trực diện, bất chấp hiểm nguy, đòi hỏi và đẩy mạnh Tự Do, Dân Chủ, Công Lý Xã Hội và Bảo Toàn Lãnh Thổ cho Việt Nam.

UBGT ước muốn đây sẽ là giải chung của tất cả chúng ta, những người vẫn còn giữ lý tưởng một tương lai tươi sáng cho Việt Nam. Nói cách khác, việc lập giải và chọn người trao giải sẽ có tính cách mở, mọi người đều có thể yểm trợ và tham gia Giải Thưởng Trần Văn Bá.

Giải Thưởng Trần Văn Bá đầu tiên được dự trù công bố vào đầu tháng Giêng 2016.

UBGT thiết tha kêu gọi đồng bào trong và ngoài nước, hội đoàn, báo giới, trang mạng tích cực yểm trợ cho giải thưởng bằng cách phổ phiến, giúp tay kêu gọi và vận động.

Chúng tôi sẽ tiếp tục gởi các thông báo kế tiếp để thông tin diễn tiến của giải thưởng.

UBGT là tập hợp những cá nhân rải rác khắp nơi, cùng nhau hành động trong tinh thần Trần Văn Bá. UBGT hoàn toàn biệt lập với mọi đảng phái, tổ chức hay cơ quan chính phủ.

Mọi liên lạc, kính xin gởi điện thư về : ubdh.gttvb@gmail.com

Hải ngoại, 26.10.2015

Thay mặt UBGT,

Nguyễn Ngọc Bách, Pháp – Nguyễn Thế Thái, Úc – Nguyễn Hữu Phước, Hòa Lan – Trần Ngọc Giáp, Gia Nã Đại – Trần Quý Phong, Bruxelles, Vương Quốc Bỉ – Lê Hữu Đào, Liège, Vương Quốc Bỉ

Giải thưởng được yểm trợ bởi (danh sách vẫn còn mở) :

Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tại Paris – Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn tại Hòa Lan – Cộng Đồng Việt Nam Liège – Hội Thân Hữu Bỉ Việt – Phong Trào Tinh Thần Trần Văn Bá.