Thông báo: TÌM NGƯỜI THÂN

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Xin cố gắng chuyển đi làm phước.

Chúng tôi có tìm thấy một hài cốt của một người lính đã chết trận tại Nha Trang, thuộc tỉnh Khánh Hòa có thẻ bài ghi rõ họ tên :

NGUYỄN VĨNH LÂN, số quân: 681137969, loại máu O+. 

Nếu ai là thân nhân Quân Nhân nói trên,  xin vui lòng liên lạc ĐT 0935.899.347 gặp Ni Sư Thông Mẫn. 

Nhờ quy’ vị chuyển thông tin này đến những người mình quen biết – may ra chúng ta có thể tìm được thân nhân của người quá cố được đoàn tụ với gia đình. Đây là việc làm nhân đạo, xin chuyển tiếp.. Cám ơn !