THAO THỨC (thơ Ý Nga, CVN, Ý Nguyện, A.C.La, Xuân Hòa, Trần Đình Thục)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

NGƯỜI VỀ HƯỞNG THỤ CHỚ QUÊN!
Tưởng niệm những người lính V.N.C.H. sau 30.4.1975 đã nằm xuống ở các trại tù 
Suối Máu, Sơn La (thượng du Bắc Việt) và trên đường bị đày ải từ Nam ra Bắc.
Tặng anh chị LT, để cám ơn một cuốn sách hay đã cho mượn
❋ 
Xác người nằm lại bên đường
Vùi không bia mộ, ai lường niềm đau
Người đi thầm khóc, thương nhau
Hành-trình tiếp nối, ôi chao cực-hình!
 
Thương thân “Tội Phạm Hòa-Bình”
Ðường đi không đến ai vinh-danh cùng?
Bao nhiêu chiến-sĩ oai-hùng
Nhục hình gánh chịu giữ trung lời thề.
Ai có về Mường Thia
Thắp hương mộ không bia
Ðã vùi trong chiếu rách
Thêm tình tôi sớt chia.
 
Ai có qua Sơn La
Mua giùm tôi bó hoa
Lựa thật vàng bông cúc
Ðặt mộ người bôn ba!
 
Ai lên miền Thượng Du
Nơi chúng từng nhốt Tù
Ở núi rừng Bắc Việt
Xin góp hộ lời ru
Cho hồn oan siêu-thoát.
Riêng ai thèm khát niềm vui
Có về Suối Máu, một lời tôi xin
Dẫu không lần chuỗi cầu kinh,
Cũng thương người đã vì mình bỏ thân.
 
Cuộc vui, dù chỉ một lần,
Cũng ơn chiến-sĩ góp phần mà nên. 
Ý Nga, 9.12.2003

ĐẢNG PHÁN? DÂN OAN !
Bao kẻ sĩ hùng anh, danh bách hạnh
Chí chưa thành, tuẫn tiết để giữ danh,
Giặc lộng hành? Xem sinh mạng nhẹ tênh,
Chẳng toan tính bán Nhà, mua áo mão
Kêu không thấu: trời, trăng, sao. Á khẩu!
Thay bò, trâu: dân cuốc bẫm, cày sâu
Gặt hái chi cũng ngậm miệng, cúi đầu
Ăn tro, trấu. (Gạo thơm: đoàn, đảng hưởng.)
 
“Cháu” vất vưởng, “ngoan” ăn mày mọi hướng
“Bác” nằm dài sung sướng phấn cùng son
Lăng Ba Đình chộn rộn những “lá, lon”
Canh với gác nuôi “bác” tròn trùng trục.
 
Dân tủi, nhục! Bọn vong ân, phản phúc
Biến Việt Nam thành địa ngục trần gian,
Nuôi đỏ cam toàn những thứ bạo tàn,
ớc đem bán, người: truy lùng, tận diệt.
Sống và chết cũng một đời là hết
Sao Ba Đình lại ngốc nghếch mau quên?
Gương người xưa sống rạng rỡ tuổi tên
Nhờ ân trả, oán đền nên nước mạnh! 
Ý Nga, 15-4-2012

Tranh ảnh & youtube:  

A.C.LaXuân Hòa,  Trần Đình ThụcÝ Nga-Thế Vinh, TV