THÁNG TƯ !!! (Ngô Minh Hằng)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Tháng Tưđộng mối tâm thương

Ba mươi năm lẻ sao đường vẫn xa!

Bao giờ về lại quê ta

Về cùng khóm trúc, cây đa, đình làng

Về cùng bằng hữu, thôn trang

Cùng giàn thiên lý, cùng hàng hiên xưa

Hàng hiên có những giấc trưa

Mẹ ru ta ngủ võng đưa dịu dàng

Hàng hiên có cội mai vàng

Nở hoa trăm cánh huy hoàng chào xuân

Hàng hiên, nơi đã bao lần

Vui đùa cùng bạn đông lân những chiều

Đến ngày tuổi bước vào yêu

Hàng hiên, ta đứng đăm chiêu chờ người

Cũng hàng hiên, một chiều vơi

Tiễn người nước mắt thay lời từ ly

Chiến trường, giữ nước, người đi

Chuyến đi lỡ mộng xuân thì trầu cau

Tháng Tư, nước hận, tình sầu

Bỏ quê, đau đớn xuống tàu ra khơi

Từ ta đất khách quê người

Nhớ hàng hiên cũ, thương trời quê xưa

Xót người vào cõi gió mưa

Ba mươi năm lẻ vẫn chưa gặp người

Ai ngăn mà cách, hỡi trời

Quê xưa, người cũ… xa rồi… Tháng Tư!!!

14.4.2008

Ngô Minh Hằng

Bài thơ trích từ thi phẩm Tiếng Hờn Sông Núi” Ngô Minh Hằng vừa xuất bản.
Quý Vị và các bạn yêu thơ Nô Minh Hẳng xin lien lạc: Nmh5475@Aol.com