THÁNG TƯ _ KÍNH TẶNG NHỮNG NGƯỜI CHINH PHỤ ( thơ Tôn Nữ Thu Dung)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

No photo description available.

…Thuở lâm hành oanh chưa bén liễu
Hỏi ngày về ước nẻo Quyên ca…
( Chinh Phụ Ngâm)
Mở trang Quân Sử Tháng Tư
Hồn anh linh cõi mịt mù về quanh
Mở trang Quân Sử…không đành
Tìm thư các
đọc tàng kinh…
nghẹn ngào
Rừng khô biển kiệt tâm hao
Ngàn năm dâu bể biết đâu cội nguồn
Thắp trong đêm một tàn hương
Nghe quanh quất vó ngựa buồn đâu đây
Nẻo quyên ca lỗi hẹn ngày
Hồn theo ngọn gió về lay hiên người…
Tôn Nữ Thu Dung
https://www.facebook.com/vong.ngayxanh