TẠP CHÍ TIME: THÁNG TƯ ĐEN 1975

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Tạp chí TIME: Tháng Tư Đen 1975

Kính thưa quý độc giả,

Tuần lễ này đánh dấu tuần đầu kỷ niệm Tháng Tư Đen 1975. DĐTC không có ý lập lại những quan điểm của dân tỵ nạn chúng ta về biến cố này vì đã có quá nhiều bài viết giá trị đã được phổ biến. Thay vào đó, DĐTC xin phép được lật lại trang sử cũ, coi lại những hình ảnh và bài viết của tạp chí TIME, dù sao cũng là tập san uy tín nhất của Mỹ thời điểm đó. Đây là những tài liệu lịch sử, ta xem lại, coi như là cách nhớ lại một chuyện không vui nhưng cần nhớ.

Đây là trang đầu tiên, bao gồm tin của hai số TIME, ngày 31/3/1975 và 7/4/1975. DĐTC sẽ tiếp tục chụp lại những hình ảnh và bài viết của TIME trong ít tuần tới.

Kính mời quý độc giả theo dõi. Dĩ nhiên những bài viết của TIME là quan điểm của TIME, DĐTC không nhất thiết phải đồng ý. Vì là hình chụp lại nên khổ chữ hơi mờ và nhỏ, quý độc giả cần phóng hình ra lớn hơn mới đọc được. DĐTC không có scanner để có thể copy lại rõ ràng hơn, và cũng không có nhân sự hay được TIME cho phép dịch ra tiếng Việt các bài của TIME. Xin thành thật cáo lỗi.

Vũ Linh (DĐTC)

https://phailentieng.blogspot.com/2019/04/tap-chi-time-thang-tu-en-1975.html?fbclid=IwAR0AGRou_Bk2OzLfef3_2orRvRWzpIIT3_dRZDJKkOP8a2QSgHdlWRwIySE