PHẤT CỜ KHỞI NGHĨA (Lâm Hoài Vũ)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Phá tung cai trị độc tài Cộng Sản Việt Nam

Tháng Tư lại đến thấm niềm đau,
Bốn tám năm qua dạ hận sầu.
Đất nước tang thương đầy dị tộc,
Dân lành thống khổ ngập đầu lâu.
Ước ao biến động không ngờ tới,
Thầm nhũ trầm luân mãi thế sao!
Lịch sử sang trang dân khởi nghĩa,
Cờ vàng phất phới đẹp biết bao! 

Lâm Hoài Vũ