NHỮNG ĐỨA CON CỦA MẸ (Thanh Sơn-Hằng Phạm)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Ở trong gia đình bà mẹ quê có bốn người con thương
Đứa em gái nhỏ chưa biết gì đang ngồi ghế nhà trường
Ba người anh lớn đã đi lính đánh giặc ngoài biên cương.
Thuở chiến chinh về phận làm trai lo đáp đền non sông
Bước trên khói lửa đi giữ từng tấc đường với một lòng
Đan từng chiếc áo mẹ gửi đến chiến trường mà cho con.
ĐK:
Quê hương ơi chiến chinh dài ôi bao nhiêu năm rồi
Những giọt lệ vì nhân danh rơi trên đường ranh giới
Sống nơi biên cương cũng như nhà mình trăm bạn bè thương.
Nguyện ước mai này mẹ mừng con khi thái bình nơi nơi
Hết cơn súng nổ con trở về đã tròn bổn phận rồi
Ơn đền sông núi mẹ của lính hãnh diện nhìn quê hương