NGƯỜI DÂN CÓ QUYỀN BIẾT & CÓ QUYỀN TỪ CHỐI (Hải Lê)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Việc công khai nói đang chích vacxin tàu Sinopharm là đáng hoan nghênh. Người dân có quyền biết và có quyền từ chối. Nhưng chỉ nói là Sinopharm thì vẫn chưa đủ, vì Sinopharm Bắc Kinh và Sinopharm Vũ Hán có sự khác biệt rất lớn. Sinopharm Vũ Hán chỉ mới được thí nghiệm lâm sàng ở một vài nước nhỏ hoặc kém phát triển và chưa được chấp nhận ở đâu ngoài China.
Cái này thì có khi chính những nhân viên y tế cầm cái ống chích kia cũng chưa chắc rõ nguồn gốc, chỉ nghe cấp trên nói sao thì nghe vậy mà thôi.
Nhiều năm trước tôi tham dự một lễ tốt nghiệp của các dược sỹ ở một trường nọ, lời thề Hippocrates đã bị thay bằng mấy lời thề nhăng nhít trong đó chủ yếu là lời thề trung thành với đảng cộng sản. Tôi không biết ở các trường khác thì thế nào, hy vọng các vị thầy thuốc vẫn còn nhớ biết lời thề này và nhớ rằng cả đời không được đưa thuốc độc cho ai! Hoặc là, nếu không đích thân thử coi và không biết nó là độc hay không thì cũng chớ mà khuyên xằng bậy. Từ Hippocrates cho tới hypocrite chỉ cách trong gang tấc.
Nghề thuốc được coi là cao cả vì ngày xưa người học thuốc tự lấy thân mình thử thuốc lâu ngày thấy không hại chi rồi mới đem dùng cho người khác. Xin các nhân viên y tế hãy nhớ dù thời bây giờ không còn như vậy thì cũng chớ có lấy thân người khác ra để đạt chỉ tiêu cho mình, ác nghiệp nặng lắm thay!
Trích Lời Thề Hippocrates:
Οὐ δώσω δὲ οὐδὲ φάρμακον οὐδενὶ αἰτηθεὶς θανάσιμον, οὐδὲ ὑφηγήσομαι ξυμβουλίην τοιήνδε. Ὁμοίως δὲ οὐδὲ γυναικὶ πεσσὸν φθόριον δώσω. Ἁγνῶς δὲ καὶ ὁσίως διατηρήσω βίον τὸν ἐμὸν καὶ τέχνην τὴν ἐμήν.
Tôi sẽ không đưa thuốc độc cho bất kỳ ai, kể cả khi họ yêu cầu và cũng không tự mình gợi ý cho họ; cũng như vậy, tôi cũng sẽ không trao cho bất cứ người phụ nữ nào những thuốc gây sẩy thai. Tôi suốt đời hành nghề trong sự vô tư và thân thiết.