LỜI KÊU CỨU VIỆT NAM ! (Robert Lee)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Bạn đã từng nghe đất nước tôi?
QUÊ HƯƠNG bất hạnh nhất trên đời
Có bầy quỷ đỏ còn tác quái
Dù trùm quốc tế chết lâu rồi.
Ấy chính là đất nước VIỆT NAM
Một miền nắng ấm đẹp quanh năm
Người dân hiền hoà và chơn chất
Cuộc sống an vui cõi địa đàng.
Cho đến ngày kia cái đảng ma
Dương cờ liềm búa tự phương xa
Tự tung tự tác xưng làm chúa
Cướp hết tài nguyên của quốc gia.
Bọn chúng dựa vào đám chủ nô
Đệ tam quốc tế ở Liên xô
Và anh Tàu khựa chuyên bành trướng
Khống chế dân tôi giành cơ đồ.
Từ đó dân tôi kiếp đọa đày
Gia tài, sự nghiệp, trắng đôi tay
Mái nhà, mảnh ruộng, vào tay đảng
Sở hữu toàn dân chẳng của ai.
Nhưng khổ nhất là mất tự do
Từ khi có đảng đến bây giờ
Dân tôi trở thành đàn chim vẹt
Nhồi óc ngay từ tuổi ấu thơ.
Cứ thế cuộc đời vẫn mãi trôi
Trong niềm khổ nhục của quê tôi
Quỉ đỏ càng ngày càng tinh quái
Khủng bố người dân đến rã rời.
Chúng nuôi chó vẹm hàng triệu con
Ma cô, đĩ điếm lẫn cô hồn
Chúng dùng luật lệ trong rừng rú
Để mà bảo vệ đảng du côn.
Dân tôi đang vùng lên đấu tranh
Bạo quyền khát máu vẫn hung hăng
Tù đày, giết chóc người yêu nước
Man dại, bạo tàn, như dã nhân.
Tôi muốn kêu lên cùng thế giới
Xin hãy quay nhìn về quê tôi!
Nơi chín mươi triệu người dân Việt
Đang sống nhục nhằn và lẻ loi.
Tôi muốn kêu lên cùng thế giới
Xin hãy thương tình dân nước tôi!
Đây chín mươi triệu người dân Việt
Đang đứng vùng lên giành lại đời.
VIETNAM S.O.S
Have you ever heard of my country?
The most unfortunate land on earth
Where red devils are torturing people
Though the Comintern died long ago.
Yes, that’s what’s happening in Vietnam
A beautiful land of year-round sunshine
A people of true and kind chatacter
Who led a happy and peaceful life.
Until a day when came a ghosts’ party
Raising an alien sickle and hammer flag
Declaring themselves supreme kings
Burning and robbing everything.
They had support from their slave masters
The third Communist International
And the hegemonic war-like Chinese
To subdue and tyranize our people.
Our people was turned into slaves
Their fortune and property seized
Their home and land belonged to the party
By the so-called people ownership policy.
But worst of all is the loss of freedom
Since under the rule of the party
Our people became flocks of parrots
Their brains washed and dyed from childhood.
Life was thus flowing indifferently
In my dearly and wretched country
Red devils became more malignant
Terrorizing our people with cruelty.
Their members of millions of dogma dogs
Or pimps, gangsters, and prostitutions
Are resorting to the laws of jungle
To protect their party against our people.
Our people are rising up in a revolt
The blood-thirsty power are always cruel
They are suppressing and killing the patriots
Barbarously with beastly methods.
I want to cry to all the world
Please turn and look at my homeland
Where ninety million poor people
Are living in shame and helplessness.
I want to cry to all the world
Please have pity of my poor people
Those ninety million Viet brave hearts
Are standing up for their right to life 
                                                                                   ROBERT LEE