Làm sao để khởi động một cuộc cách mạng bất bạo động

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Kính chuyển một youtube về Đấu Tranh Bất Bạo Động của Giáo sư Tiến sĩ Gene Sharp và hai link đưa đến 8 tập tài liệu gồm khoảng 1000 trang đã chuyển ngữ sang tiếng Việt Đây là tổng hợp và kết tinh lại trên 30 năm kinh nghiệm thực tế, huấn luyện, và nghiên cứu của Gene Sharp thành một tài liệu nhằm mục đích hiệu năng cho những ai muốn có kiến thức và kỹ năng thực hiện một hình thức đấu tranh mới mà Gene Sharp gọi là “Vũ khí của thế kỷ 21.”

 
From:Thai Nguyen ( nguyenthai40@gmail.com )
                 ———————————————————————————————-
       … (Nhà tôi đã bỏ ra cả năm trời để dịch tài liệu “Đấu Tranh Bất Bạo Động” của giáo sư Tiến sĩ Gene Sharp hầu mong đóng góp phần nào cho quê hương dân tộc. Mong quý Anh Chị phổ biến rộng rãi giùm , xin cám ơn ). Trần Thị Mỹ-Nhật