“HƯỚNG VỀ TRƯỜNG MẸ”: LỄ TRUY ĐIỆU TRUYỀN THỐNG_ ĐẠI HỘI VÕ BỊ TOÀN CẦU KỲ THỨ 22 TẠI WESTMINTER, NAM CALIFORNIA (July 2th.2023)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Đại hội qui tụ hàng trăm cựu sinh viên Sĩ Quan, Hậu Duệ và gia đình cựu sinh viên trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam. Tiền đại hội bắt đầu từ lúc 1 giờ chiều Thứ Sáu ngày 30 tháng 6 năm 2023 tại hội trường Thành Phố Westminster số 8200 Westminster Blvd, Nam California, sau chương trình tiền đại hội là lễ truy điệu truyền thống đã được long trọng tổ chức vào lúc 6 giờ chiều tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, tại đây một lễ đài đã được thiết kế trang trọng theo khuôn mẫu của Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, tham dự lễ truy điệu ngoài các cựu sinh viên trường võ bị còn có một số đồng hương thân hữu, các cơ quan truyền thông.

Chủ tọa buổi lễ truy điệu do Đại Tá Lương Chi, binh chủng Thiết Giáp, xuất thân khóa 10 trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam.

Buổi lễ diễn ra theo đúng lễ nghi quân cách do các cựu sinh viên thực hiện, mở đầu buổi lễ các cựu sinh viên trong quân phục đại lễ sắp thành hai hàng để đón vị sĩ quan chủ tọa, sau tiếng kèn khai quân hiệu, vị sĩ quan chủ tọa đã được Tổng Hội Trưởng Lưu Xuân Phước và Trưởng Ban Tổ Chức Hoàng Đình Khuê hướng dẫn duyệt hàng quân danh dự trước khi tiến vào vị trí hành lễ….”