HÔM NAY ANH RA BIỂN ( Thơ NHIÊN HẠ)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Hôm nay anh ra biển

Bắt cá có nhiều không?

Hôm nay anh ra biển

Chắc nặng cả cõi lòng?

Hôm nay anh ra biển

Vì sự sống mưu sinh

Thâu nhập anh bán được 

Để nuôi sống gia đình?

Hôm nay anh ra biển

Mắt vợ buồn vời vợi

Mắt mẹ nặng quầng thâm

Mắt cha như mờ dần

Hôm nay anh ra biển

Có nghe biển khóc không?

Hôm nay anh ra biển

Bình minh có ấm lòng?

Hôm nay anh ra biển

Cả nước buồn ngóng trông

Cá anh tìm bắt được

Hay đã chết giữa dòng?

Hôm nay anh ra biển

Có nghe mùi hôi không?

Vì cá trôi chết vữa

Theo lòng người ác tâm

Hôm nay anh ra biển

Chính quyền anh biết không?

Người ngư ông dãi nắng

Tìm bắt cá mưu sinh!

Hôm nay anh ra biển

Chắc lòng nặng trĩu lòng

Hôm nay anh ra biển

Cho em gởi đôi dòng:

Thằng Cộng Sản vô luân!

Đã bán đất non sông

Nay lại đem chất độc

Đổ đầy biển mênh mông

Thằng Cộng Sản vô tâm!

Bây là lũ bất nhân!

Ăn tiền thuế của dân

Lại làm lũ Hán thần!

Anh lại ra với biển

Có nghe biển khóc không?

Em ở xa vẫn biết 

Anh chừ khổ muôn phần!

Ôi Việt Nam gấm vóc

Bây giờ có còn không?

Núi sông giờ nghẹt thở

Vì lũ Cộng ngu đần!

Hôm nay anh ra biển

Con cá trôi nổi bụng

Anh mang về dém miệng

Lũ chính quyền bất nhân!

Hôm nay mình ra biển

Ấp ủ mối tình chung

Em sẽ ru biển khóc 

Anh nuốt lệ tuôn dòng

Hôm nay mình ra biển

Thắp lên nén hương lòng

Sẻ chia cùng tổ quốc

Máu chảy rồi bao năm…?!

Nhiên Hạ

04292016