GƯƠNG ĐỨC THÁNH TRẦN

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Người xưa, Hưng Đạo Đại Vương

Đặt quyền lợi của quê hương hàng đầu

Thù nhà dù có thâm sâu

Vẫn không sánh nổi nỗi đau sơn hà

Nếu như thực hiện lời cha

Tài kia, trả mối thù nhà, dễ thôi

Nhưng lòng Ông tựa biển khơi

Đem tài bách chiến giúp đời, cứu dân

Giặc Nguyên tan dưới kiếm thần

Sử xanh liệt lẫm ba lần chiến công

Gương xưa đẹp thế, Lạc Hồng

Mà nay tiếp nối sao không một người !

Thay vì cứu nước, giúp đời

Tiếp tay vào cuộc đập tơi giặc Hồ

Để cùng dựng lại cơ đồ

Khi mà tổ quốc bên bờ tồn vong

Lại gây chia rẽ bao lòng

Lại đem oán hận trong vòng riêng tư

Vẽ ra thành mối quốc thù

Chém vào những xác đã nhừ đường dao

Thương ai chết tự năm nào

Làm sao biện bạch, làm sao đỡ đòn !

Cộng kia thì để sống còn

Nhưng quay súng lại nổ giòn vào ta ?!

Gương Trần Hưng Đạo chưa nhòa

Sao tâm chẳng ngộ để mà soi gương !

Giống nòi, tổ quốc tang thương

Đau không? sao mở chiến trường mà reo ?

Xin đừng giậu đổ bìm leo

Giết người đã chết, dựng điều bất nhân !

Ngàn xưa, gương Đức Thánh Trần

Không lau, xin chớ góp phần mờ gương !

Ngô Minh Hằng

18/10/2011

Ghi Chú I:

Thi phẩm GƯƠNG ĐỨC THÁNH TRẦN được sáng tác với những lý do: Thứ nhất, để tôn vinh lòng yêu nước, dẹp bỏ tình riêng, hết lòng phục vụ quốc gia dân tộc và những chiến công oanh liệt  của Đức Trần Hưng Đạo, vị anh hùng của dân tộc VN. Thứ hai, ghi lại hiện trạng bắt đầu khoảng mùa Thu năm 2011, tại hải ngoại, trên nhiều DĐ của người Việt tị nạn CS, người chống cộng thì ít, kẻ chửi nhau gây rối loạn thì nhiều. Vu chụp mạ lị lung tung.  Có những nhóm xưng là trí thức lập bàn thờ tưởng niệm Thày Thích Quảng Đức nhưng lại lôi TT Ngô Đình Diệm, nền Đệ Nhất Cộng Hoà và các tướng lãnh VNCH ra lăng mạ, gây chia rẽ trầm trọng trong khối người Việt tị nạn VC khắp nơi.

Ghi Chú II:

Hưng Đạo Đa.i-Vương sinh năm 1228, tên húy là Quốc Tuấn, con của An Sinh Vương Trần Liễu và Bà Lý Thị Nguyê.t. Ông là cháu ruột của Vua Trần Thái Tôn. An Sinh vương Trần Liễu lấy Thuận Thiên công chúa, Trần Cảnh cưới người em Thuận Thiên công chúa là Lý Chiêu Hoàng khi bà mới 7 tuổi. Lý Chiêu Hoàng không có con nên năm 1237, Trần Thủ Độ bắt vợ của Trần Liễu lúc ấy có thai ba tháng về làm vợ Trần Cảnh (chị thay cho em). Chính vì lẽ đó mà Trần Liễu oán giận Trần Cảnh .

Lúc sắp mất, An Sinh Vương cầm tay Trần Quốc Tuấn trăn trối : “Con không vì cha lấy được thiên hạ, thì cha chết dưới suối vàng cũng không nhắm mắt được”. Trần Quốc Tuấn ghi điều đó trong lòng, nhưng Ông đã đặt quyền lợi của tổ quốc lên trên mối tư thù và một lòng phò vua giúp nước . Nhờ lòng yêu nước và tài binh lược thần kỳ mà ba lần giặc Nguyên sang chiếm nước ta đều ba lần ôm nhục trở về. Những chiến công oanh liệt của Ông đã đem lại vinh quang cho trang sử Việt và giúp xây quốc thái, dân an. Ông được vua phong tước Hưng Đạo Đại Vương. Ông mất ngày 20 tháng 08 năm Canh Tý (1300), hưởng thọ 73 tuổi. Con dân nước Việt tôn Ông làm bậc Thánh, kính cẩn gọi Ông là Hưng Đạo Đại Vương hay Đức Thánh Trần. Từ đầu thập niên 1960, quân chủng Hải Quân VNCH tôn vinh Ông làm Thánh Tổ.