DƯỚI NHỮNG CÁI NHÌN VỀ TỔNG THỐNG TRUMP

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

– Bạn thấy sự kiêu ngạo của Trump, tôi thấy sự tự tin của Trump.
– Bạn thấy chủ nghĩa dân tộc của Trump, tôi thấy lòng yêu nước của Trump.
– Bạn nghe thấy những lời không phức tạp của Trump, tôi nghe thấy sự trung thực của Trump.
– Bạn thấy sự phân biệt chủng tộc của Trump, tôi thấy lời nói của Trump bị giới truyền thông hiểu sai và vặn vẹo hàng ngày để phù hợp với câu chuyện của họ.
– Bạn xem Trump như một người Cộng hòa, tôi xem Trump như một người Yêu nước.
– Bạn thấy Trump là nhà độc tài, tôi thấy Trump là nhà lãnh đạo.
– Bạn thấy Trump là người Độc tài, tôi thấy Trump là người duy nhất sẵn sàng đấu tranh cho các quyền tự do của chúng ta.
– Bạn thấy Trump là trẻ con, tôi thấy Trump là một người chiến đấu, không sẵn sàng chấp nhận những lời nói dối.
– Bạn thấy Trump như một chính trị gia không được đánh bóng, tôi thấy Trump như một luồng gió mới.
– Bạn nghĩ Trump ghét người nhập cư, tôi biết Trump đã kết hôn với một người nhập cư.
– Bạn thấy Trump chấm dứt nhập cư ở Mỹ, tôi thấy Trump chào đón người nhập cư đến Mỹ một cách HỢP PHÁP.
– Bạn thấy lồng nhốt người của Trump ở biên giới, tôi thấy lồng nhốt người của Obama ở biên giới.
– Bạn thấy Trump với một nền kinh tế đang gặp khó khăn, tôi thấy Trump với một nền kinh tế đáng kinh ngạc cho đến khi đảng Dân chủ đóng cửa nó.
– Bạn thấy bạo lực trên đường phố và gọi đó là “Nước Mỹ của Trump”, tôi thấy bạo lực trên đường phố ở các thành phố do đảng Dân chủ điều hành, những người đang từ chối sự giúp đỡ của Trump và gọi đó là “Nước Mỹ tự do”.
– Bạn muốn ai đó có tính Tổng thống hơn, tôi rất vui vì cuối cùng chúng ta đã có một người thực sự hoàn thành những gì họ nói. Bạn và tôi?
Chúng tôi nhìn mọi thứ rất khác .
Tieng Dan
Via Ryan Nguyen