CSVN ĐÃ CHO IN SÁCH DẠY TIẾNG VIỆT CỦA HÁN GIAN BÙI HIỀN

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Bìa sách dạy tiếng Việt theo kiểu Bùi Hiến

Chiến lược xóa sổ dân tộc Việt Nam của Tàu Cộng, với sự tiếp tay của Việt Cộng, bán nước hợp lực của Bùi Hiền.​ Theo nguồn tin chưa được phối kiểm,  CSVN đã cho phát hành quyển dạy Tiếng Việt lớp 1 theo lối chữ viết của Hán Gian Bùi Hiền nhằm thi hành lệnh của quan thầy Trung Cộng để xoá bỏ chữ Quốc Ngữ đáng yêu của dân tộc Việt Nam. Luận điệu của Thứ Trưởng Bộ Giáo Dục CSVN cho rằng không áp dụng đề xuất của Bùi Hiền chỉ là trò bip bợm để đánh lừa dư luận. Đây là link bìa sách dạy tiếng Việt cho lớp 1 của bọn CSVN đã in trong nước: 

Một bài viết của ông Nguyễn Hoàng Hân thuộc Viện Nghiên Cứu Tài Nguyên Biển Đông đưa lên các trang mạng xã hội kết tội “Bản cải tiến chữ Việt”  của TS Bùi Hiền là nhằm mục đích “Xóa tiếng Việt trước khi sáp nhập lãnh thổ Việt Nam vào nước tàu” .  Theo một bản tin ở Việt Nam nói rằng nghe đâu hiện nay ông Bùi Hiền không dám ra khỏi nhà vì bị thiên hạ chê quá. Dưới đây là bài viết của ông Nguyễn Hoàng Hân: