“CRITICAL RACE THEORY # CRT” (Ký Thiệt)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

CRT, hay Critical Race Theory, tạm dịch “lý thuyết hệ trọng về chủng tộc”,  không phải là điều mới mẻ ở Mỹ, nhưng mấy tháng gần đây truyền thông báo chí Mỹ đang nói nhiều về những chuyện xảy ra liên quan đến CRT.
 
Gần đây nhất là một bài trên tờ The Epoch Times ra ngày 4 tháng 8 tường trình về một cuộc hội thảo về CRT do The Heritage Action for America, một hội cộng tác với Heritage Foundation, tổ chức tại Georgetown, Delaware, vào ngày 29 tháng 7 vừa qua.
 

Khoảng 500 người đã tham dự cuộc hội thảo này và hàng ngàn người khác đã xem qua “livestream’, trong đó sáu diễn giả đã nhấn mạnh những sự nguy hiểm của CRT và làm cách nào nó đã xâm nhập xã hội Hoa Kỳ. Một diễn giả đã so sánh những cái giống nhau giữa CRT và cuộc Các mạng Văn hóa ở nước Tàu trước đây.

Vào lúc bắt đầu cuộc thảo luận, Jonathan Butcher, nhà phân tích chính sách thâm niên tại The Heritage Foundation, đã nói về lịch sử của CRT và nó là cái gì.
 
Ông ta nói rằng CRT, một nhánh của Lý thuyết Hệ trọng rút ra từ Trường phái tân-Mác-xít Frankfurt, được xây dựng trên những ý tưởng của Karl Marx và đã từ từ xâm nhập xã hội Mỹ, tiêm nhiễm vào hệ thống giáo dục, công tư sở, quân đội, và tất cả những gì khác. Ông Butcher nói thêm rằng CRT là phá hoại và cổ võ chống lại chính cái nó tự xưng – đối xử với những cá nhân một cách khác nhau dựa trên màu da của họ.
 
Những môn đồ của CRT tin rằng nước Mỹ kỳ thị chủng tộc một cách có hệ thống, rằng sự đàn áp chủng tộc hiện hữu trong mỗi định chế, và một cá nhân dù là một kẻ áp chế hay bị áp chế dựa trên màu da của họ.
 
Những người này bác bỏ ý kiến cho rằng nước Mỹ đã cố gắng, trong hơn hai thế kỷ, để sống hoàn toàn theo đức tin căn bản là tất cả mọi con người đều được tạo ra bình đẳng và nên được đối xử bình đẳng theo pháp luật.
 
Nữ diễn gia chính Xi Van Fleet nói với cử tọa rằng nước Mỹ đang bắt đầu cảm thấy giống như nước Tàu cộng trong thời gian cuộc Cách mạng Văn hóa – một phong trào chính trị xã hội xảy ra giữa năm 1966 tới năm 1976 dưới lãnh tụ Mao Trạch Đông.
 
Bà Van Fleet so sánh với CRT tại Mỹ hiện nay và nói: “Chúng ta thấy nước Mỹ đang đi sai hướng.”
 
Van Fleet nói: “Cùng một chiến thuật, đây là chiến thuật của Marx. Vì thế cái họ làm là tạo ra sự hỗn loạn. Như Mao đã nói: ‘Khi sự hỗn loạn cực độ xảy ra, đó là lúc sự kiểm soát cực đại có thể thực hiện được.’ Họ muốn tạo ra sự hỗn loạn để họ có thể lật đổ hệ thống hiện tại… Hủy bỏ văn hóa thì cũng như vậy vì cái mà người ta muốn làm ở đây là lật đổ những nguyên tắc nền tảng, cũng như ở bên Tàu – lật đổ nền văn hóa truyền thống và văn minh của chúng tôi.”
 
“Tôi thật sự không muốn xuất hiện trước công luận. Thật là khó khăn với người Trung Hoa, hầu hết chúng tôi đều muốn giữ im lặng. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy giống như thật ra không phải là vì tôi.
 
Đây là vì nước Mỹ. Tôi muốn người Mỹ biết rằng những điều đang xảy ra hôm nay là cộng sản đang cướp chính quyền.”
 
Van Fleet đã nhận ra rằng cuộc cách mạng khuynh tả hiện nay, do CRT lèo lái, có một “người anh em sinh đôi” – cuộc Cách mạng Văn hóa Tàu, hay CCT (Class Conflict Theory) của Mao lèo lái.
 
“Ông nội của CRT và CCT là cùng một người, Karl Marx. Và lý tưởng là văn hóa Mác-xít. Giống như CRT, CCT của Mao chia rẽ con người ra thành từng nhóm: những kẻ áp bức và những kẻ bị áp bức. Chỉ có một khác  biệt là… giai cấp thay vì chủng tộc.”
 
Van Fleet nói rằng trong thời kỳ Cách mạng Văn Hóa, bất cứ người nào cũng có thể là kẻ thù giai cấp; đó là cách của Mao để bảo đảm rằng lúc nào ông ta cũng có một nguồn cung cấp vô số kẻ thù giai cấp giả mạo. Cũng giống như vậy, CRT tạo ra sự chia rẽ chủng tộc giả mạo, và tái định nghĩa nhận thức và giải thích danh từ kỳ thị chủng tộc. Và như vậy, chia rẽ con người và đẩy họ tới chỗ chống lại nhau là chỉ dấu của Mác-xít, và đó là mẫu hàng cho CCP và CRT.
 
Trong thời gian Cách mạng Văn hóa, Van Fleet đã chứng kiến học sinh bạo động với nhau và với thầy giáo của họ. Bà nói Mao đã phóng ra cuộc Cách mạng Văn hóa bằng cách thả Hồng Vệ binh tạo ra hỗn loạn. Hồng Vệ binh là thanh niên cộng sản do Mao lãnh đạo để khủng bố những ai bị kết tội là kẻ thù của Cộng sản Tàu. Chúng được dùng để bạo động, hôi của, gây loạn và thủ tiêu tất cả nhân viên công lực và phá hủy hệ thống tòa án. Việc đó giống y hệt những gì chúng ta đã thấy trên đường phố tại Mỹ năm ngoái, ám chỉ những cuộc nổi loạn do những cán bộ Black Lives Matter tổ chức. Hơn nữa, Van Fleet tin rằng không có gì khác nhau giữa những chiến sĩ công lý xã hội ngày nay tại Mỹ và Hồng Vệ binh của Mao.
 
Bà Van Fleet nói Mao cũng ra lệnh cho Hồng Vệ binh kéo đổ những tượng Phật, phá hủy chùa chiền, lăng miếu, lục soát tư gia và đập phá tài sản riêng…
 
Hồng Vệ binh của Mao cũng đổi tên các đường phố, tên cửa hàng, tên nhà trường, và cả tên họ của mình.
 
Bà tin rằng Hoa Kỳ đang trải qua một cuộc chiến tranh văn hóa, và kết luận: “Chúng ta phải đánh trận giặc này và thắng để bảo toàn nước Mỹ.”
 
Cuộc hội thảo ngày 29 tháng 7 về CRT đã diễn ra sau khi ông Austin Knudsen, đảng Cộng Hòa, Tổng Chưởng L‎ý của tiểu bang Montana, viết một bài quan điểm pháp lý để đặt câu hỏi phải chăng CRT do Mác-xít sinh ra vi phạm Hiến Pháp Hoa Kỳ và Montana, cũng như nhiều luật pháp liên bang về dân quyền.
 

Bài quan điểm này đã được viết ra khi sự chống đối CRT của công luận gia tăng cường độ trong giới phụ huynh học sinh trên khắp nước Mỹ đang diễn ra với những cuộc biểu tình phản đối và đưa vấn đề này ra trước những ban giám hiệu các nhà trường ở địa phương.

Tại 26 tiểu bang, những dự luật đã được thảo ra hay những biện pháp khác đã được dùng để ngăn cản sự giảng dạy CRT. Nhưng các biện pháp này đưa ra ít căn bản pháp lý đầy đủ để cấm giảng dạy CRT, những cái mà bài quan điểm của Knudsen cung cấp.

Tờ Epoch Times đã dẫn chứng ý kiến của nhiều người có thẩm quyền cho thấy sự chống đối CRT trong giáo dục là một phong trào quần chúng, “tuyệt đối đáy tầng” (absolutely grassroots) và đứng đầu bởi những phụ huynh học sinh ở đẳng cấp địa phương. Như phát biểu của ông Ian Prior, một phụ huynh học sinh đã giúp thành lập và hiện là giám đốc hành chánh của tổ chức “Fight for School” ở Virginia:
 
“Khi người ta hành động để chống lại những chính sách được đưa xuống từ cấp bậc cao nhất của chính quyền, cần có một nền tảng pháp lý vững chắc cho những hành động ấy là tuyệt đối cần thiết để hoàn thành đòi hỏi thay đổi và làm điều đó theo cách sẽ không cần phải thay đổi quyền lực chính trị.”
 
Và, sau đây là ý kiến của ông David Randall, giám đốc sưu tầm của tổ chức “National Association of Scholars”:
 

“Bỗng nhiên gặp sự bất bình cao độ của những người dân thường, cái giai cấp chính trị nhà nghề ấy đã không ngờ, và họ đang chống chỏi với sự bất bình của quần chúng thay vì làm lắng dịu đi.

“Những định chế chính yếu mà những kẻ kỳ thị của chúng ta đã rao giảng sự kỳ thị chủng tộc vi hiến trong nhiều thập niên, bất kể Hiến Pháp và luật pháp. Họ sẽ tiếp tục làm như vậy cho đến khi nào người dân tái xác nhận sự kiểm soát thẩm quyền tối ưu của họ. Giải pháp phải bao gồm cả chính trị lẫn luật pháp. Chúng ta cần Knudsen, nhưng chúng ta cũng cần một phong trào chính trị hữu hiệu để loại bỏ tất cả những kẻ kỳ thị chính yếu ra khỏi quyền lực.”
 
Trong bài quan điểm pháp lý của Knudsen, ông ta viết rằng trong nhiều trường hợp, việc dùng CRT và cái gọi là chương trình chống kỳ thị chủng tộc để kỳ thị dựa “trên nền tảng chủng tộc, màu da hay nguồn gốc quốc gia, đã vi phạm Hiếp Pháp Hoa Kỳ và Hiến Pháp Montana và luật về nhân quyền của Montana.”
 
Knudsen tranh luận rằng “huấn luyện, thực tập, hay những bài làm để buộc học sinh hay nhân viên phải thú nhận, chấp thuận, xác quyết, hay hậu thuẫn những ý niệm gây tranh luận… tạo thành sự cưỡng bách ngôn luận”, điều mà Tu Chính Án thứ nhất cấm đoán chính quyền ép buộc người dân làm.
 
Đầu năm nay, ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức, Tổng thống Joe Biden đã tức thì hủy bỏ Sắc lệnh Hành chánh 13950 của cựu Tổng thống Donald Trump với nội dung cấm giảng dạy CRT cho những nhà thầu của chính quyền mà ông gọi hệ tư tưởng này là “gây chia rẽ và nguy hại”, và “giống như một thứ ung thư”.
 
Ngoài Sắc lệnh 13950, ông Trump còn lập ra Hội đồng 1776 (1776 Commission), một cơ quan tham vấn nhằm mục đích truy tìm và tách rời nền giáo dục Hoa Kỳ ra khỏi những môn học cực đoan nhấn mạnh quá mức những sự bất công liên quan đến chủng tộc trong quá khứ.
 

Hội đồng này cũng đã bị TT Biden giải thể, vu cáo nó phát huy một “lịch sử xét lại nguy hiểm” thay vì tìm cách quay trở lại con đường truyền thống mà lịch sử của đất nước đã được giảng dạy.

Thật ra, ông Trump đã công bố sự thành lập hội đồng này hồi năm ngoái khi The New York Times đề xướng  “1619 Project” được sự chấp nhận rộng rãi trong giới trí thức “ưu tú” nhờ ngọn sóng bất ngờ dâng lên trên toàn quốc do cái chết của nghi can George Floyd ở Minneapolis, mà đa số quần chúng lúc bấy giờ đã đổ tội cho sự kỳ thị chủng tộc của cảnh sát đối với người da đen.
 

“1619 Project” cho rằng lịch sử thật sự của Hoa Kỳ bắt đầu từ ngày những dân nô lệ Phi Châu đầu tiên đặt chân lên thuộc địa Mỹ vào năm 1619, chứ không phải ngày 4.7.1776, khi chế độ thuộc địa tại Mỹ tuyên bố độc lập đối với Đế Quốc Anh. Các nhà giáo dục đã giúp đặt nền tảng cho dự án xét lại lịch sử nước Mỹ vài năm trước đây bằng cách dùng cuốn “A People History of the United States” của Howard Zinn, một đảng viên của Đảng Cộng Sản Hoa Kỳ.

Mary Grabar, thuộc “Alexander Hamilton Institute for the Study of Western Civilization”, nói với The Epoch Times: “CRT được tạo ra nhằm lật đổ hệ thống chính quyền của chúng ta. Bóp méo lịch sử, như  Dự án 1619, được dùng để làm cho CRT có vẻ hợp lý. CRT mang tính chất phản hiến pháp… và không thể biện minh để giảng dạy ở lớp K-12, và ngay cả sinh viên đại học chưa tốt nghiệp.”
 

Grabar có cuốn sách mới, “Debunking the 1619 Project”, do Regnery xuất bản và sẽ phát hành ngày 7 tháng 9.

 
Phong trào quần chúng chống CRT có vẻ đang lên cao, nhưng những kẻ ủng hộ lý‎ thuyết chia rẽ này cũng không phải là ít và đang tỏ ra ngoan cố và thô bạo, như chuyện vừa mới xảy ra tại một nhà trường ở Pennsylvania.
 
Theo tờ New York Post ngày 5 tháng 8, bà Anita Edgarian đã bị chủ tịch ban quản trị trường West Chester, Chris McCune, ngắt lời, tước micro và gọi cảnh sát áp giải ra khỏi phiên họp của ban quản trị nhà trường ngày 26 tháng 7 vừa qua khi bà lên tiếng chống CRT.
 
Edgarian, gốc Iran, mẹ của ba đứa con học tại trường này, nói rằng bà đã lớn lên trong thời kỳ cách mạng ở Iran và đã chứng kiến “quê mẹ” của bà bị cộng sản tàn phá.
 
Khi bà hỏi có phải các giáo viên đang giảng dạy con bà CRT, một học thuyết nói kỳ thị chủng tộc là hòn đá tảng nền móng của lịch sử, luật pháp và các định chế Mỹ, McCune ngắt lời, bảo bà đã hết giờ phát biểu, tước micro ra khỏi tay bà và nói cảnh sát đưa bà ra khỏi phòng họp.
 

Trong một cuộc phỏng vấn với “Fox & Friends”, Edgarian xác định: “Vào lúc tôi đặt câu hỏi thì McCune đã đi về phía tôi. Cần phải làm sáng tỏ điều đó vì cha mẹ tôi đã nuôi tôi khôn lớn đàng hoàn hơn.”

Ủy ban Đảng Cộng Hòa ở Quận hạt Chester đang kêu gọi Chris McCune từ chức. Trong một bản tuyên bố, Ủy ban này viết: “Chúng tôi viết để kết tội hành vi của chủ tịch ban quản trị Trường West Chester Chris McCune về việc làm đáng trách của ông ta tại phiên họp công cộng hôm thứ hai, ngày 26 tháng 7.
 
“Trong thời gian dành cho công chúng phát biểu, người mẹ của ba đứa trẻ tại nhà trường trong quận hạt đã nêu thắc mắc về sự chia rẽ có phải đã tạo ra do CRT đang được sử dụng trong nhà trường của chúng ta.
 

“Là một di dân hợp pháp từ Iran, kẻ đã có kinh nghiệm bản thân về chủ nghĩa độc tôn của cộng sản và Hồi giáo, người phát biểu đã thận trọng lên tiếng chống lại cùng một sự việc đang xảy ra tại đây.”

Thế là sau một người Tàu (Xi Van Fleet) cảnh cáo dân Mỹ về CRT, bây giờ tới một người Iran (Anita Edgarian) cảnh cáo dân Mỹ về CRT.
 
Về phía người Việt, tại Mỹ cũng có hàng triệu nạn nhân cộng sản, nhiều người đầy kinh nghiệm xương máu với cộng sản, nhưng chưa thấy ai xuất hiện, công khai cảnh cáo dân Mỹ về CRT, như bà Xi Van Fleet và bà Anita Edgarian đã làm.
 

Trong một lần nói chuyện với Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, người có nhiều liên hệ với giới chính trị đảng Cộng Hòa và truyền thông, trí thức bảo thủ, người phụ trách mục này hỏi về CRT, ông Tuấn nói:

– Từ ngày phe tả đưa CRT vào giáo dục để nhồi sọ tuổi trẻ Mỹ, tôi đã nhiều lần trao đổi với Donald Trump Jr., Republican National Committee, The Heritage Foundation, Sean Hannity, Lisa Boothe và Briggite Gabriel của Fox News… để báo động đây là một hình thức khác của chiến tranh giai cấp trong cách mạng cộng sản. Để cho CRT được giảng dạy trong các trường học là rất nguy hiểm. Chúng ta phải có cái gì để giải độc và cho giới trẻ biết sự thật về chủ nghĩa cộng sản. Vì vậy, tôi đã đề nghị với họ nên tìm cách đưa cuốn The BLACK BOOK OF COMMUNISM vào nhà trường như một môn học để cho học sinh, sinh viên hiểu biết tất cả sự thật trần truồng về chủ nghĩa cộng sản mà sáu tác giả uy tín đã vạch ra trong gần một ngàn trang sách, gồm những tội ác, khủng bố, và đàn áp đã đưa đến sự chết thảm của hơn 100 triệu người vô tội tại 27 quốc gia cộng sản trên thế giới trong Thế kỷ 20. Đó là võ khí hữu hiệu nhất để đánh trả chủ nghĩa cộng sản núp sau cái vỏ CRT trong giáo dục.
 
Tôi nói:
 
– Khó đấy. Tôi thấy cái CRT này rất nguy hiểm, đúng như bà Xi Van Fleet và bà Anita Edgarian nói, nó chia rẽ mọi người với nhau, kể cả giữa bạn bè, vợ chồng, cha con, anh chị em một nhà, và cả đồng đội… Vì vậy 3 chữ CRT đã được tôi “Việt hóa” thành 3 chữ tắt của “Chia Rẽ Thuyết”.
 
Ông Nguyễn Anh Tuấn cười thích thú, nói:
 
– Hay đấy! Đúng như vậy.
 

Ký Thiệt