CHINH CHIẾN

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

May be an image of horse and outdoors

( Image from internet’s courtesy )

Rượu hồng chén ngọc sáng ngời,
Say trên chiến mã lã lơi tì bà..
Ai cười ngả chiến trường xa !
Xưa nay chinh chiến về nhà mấy ai ….?
Nguyễn Thiên Long
( Phỏng dịch “Lương Châu Từ” của Thi gia Vương Hàn, 687-735 )
————————–
涼州詞
王翰
葡萄美酒夜光杯
欲飲琵琶馬上催
醉臥沙場君莫笑
古來征戰幾人回
LƯƠNG CHÂU TỪ
Bồ đào mĩ tửu dạ quang bôi
Dục ẩm tì bà mã thượng thôi
Túy ngọa sa trường quân mạc tếu
Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi
Vương Hàn, 687-735