BẢN ĐỒ VIỆT NAM THỜI NHÀ NGUYỄN (MINH MẠNG)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Thời nhà Nguyễn, lãnh thổ Việt Nam rộng lớn như trên bản đồ đính kèm. Khi Pháp chiếm Đông Dương thì chia cắt lại.1. Cắt phần đất Trấn Ninh để thành lập nước AiLào (nay là Lào).2. Cắt phần đất Trấn Tây để thành lập nước Cambodge (nay là Campuchia).

Tiểu quốc Bồn Man được thành lập vào khoảng năm 1369. Vùng này từng nằm dưới sự cai trị của Đại Việt từ thời vua Lê Nhân Tôn với tên gọi là Trấn Ninh (鎮寧), đến thời Nguyễn Ánh (vua Gia Long nhà Nguyễn) thì bị cắt cho Lào.
Vương quốc Champasak bị xóa bỏ năm 1946 khi Vương quốc Lào được thành lập.