BÀI THƠ CHÚA PHỤC SINH (Bùi Chí Vinh)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

No photo description available.

CHÚA PHỤC SINH (tranh sơn dầu Bùi Chí Vinh size 100x100cm)

Không có gì ngăn được Chúa Phục Sinh
Sống lại sau 3 ngày hay sau 48 năm cũng không có gì khác biệt
Con người sinh ra để chịu nhục hình
Và Thánh hóa tâm hồn sau cái chết
Quân dữ đã đóng rất nhiều đinh để mong tận diệt
Đinh nhọn hư danh, đinh nhọn vô thần
Những chiếc đinh bọc nhung bằng nghị quyết
Treo dính con người lên thập giá nhân dân
Không có gì ngăn được Chúa Phục Sinh
Thơ sống lại như Chúa vừa sống lại
Không tin, cứ thọc tay vào những lỗ đinh
Thơ và máu vẫn không ngừng chảy mãi !
BÙI CHÍ VINH