ALBUM ĐỒNG DAO: BÓNG MÁT VIỆT NAM

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Image associée

– Bóng Mát Việt Nam (P1)
– Bóng Mát Việt Nam (P2)
– Bóng Mát Việt Nam (P3)
– Lời Phủ Dụ Tư Tâm
– Con Chim về đậu Trên nóc Giáo đường
– Hòa Bình Ơi Hãy Đến
– Tinh Ca Quê Ngoại

Bóng Mát Việt Nam (P1) Thu Âm Trước 1975

Thu Âm Trước 1975
*
*     *

Bóng Mát Việt Nam (P2)
*
*     *

Bóng Mát Việt Nam (P3)
*
*     *

 
Lời Phủ Dụ Tư Tâm
Thái Thanh
 
Con Chim về đậu Trên nóc Giáo đường
Thái Thanh

Đăng Lan – Hòa Bình Ơi Hãy Đến
*
*     *

 
Tinh Ca Quê Ngoại
Thanh Lan


Xa Dấu Ngựa Hồng
Thanh Lan

Diễm Chi & Bùi Thiện – Ta Ở Lại Thành Phố Này

Khánh Ly – Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ

 
Hoàng Oanh – Bài Ca Dao Đầu Lòng

Hoàng Oanh – Đi Về Phía Mặt Trời 

Lệ Thu – Đôi Bờ 

Miên Đức Thắng – Khúc Sinh Ca 

Miên Đức Thắng – Mù Tăm Kỷ Niệm

Thanh Lan & Anh Khoa – Tuổi Trẻ Buồn 

Thanh Tuyền – Hội Trùng Phùng

 

Thanh Tuyền – Một Sớm Chia Tay 

https://phailentieng.blogspot.com/2017/02/album-ong-dao-bong-mat-viet-nam.html?fbclid=IwAR3jQ5rM0ZRNw3OUVz4jFXc61D4-INztJq8z0sSnBjP9PWj-4_dZ1PYYPK4