A DUA (Bông Lau)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Ngài Joe Biden a dua giống nhiều người Việt, thấy người khác làm gì nói gì cũng bắt chước rập khuôn. Phải có lập trường độc lập người ta mới nể chớ.
Mấy tháng trường bạo loạn khói lửa trên đất Mỹ nhưng Joe đã im lặng, lại còn hùa theo tả khuynh đòi hoán chuyển ngân sách của cảnh sát cho các dịch vụ khác. Giờ ngài bắt đầu khen ngợi cảnh sát Mỹ rồi.
Hôm kìa khi nghe ông Trump muốn đến thăm thành phố Kenosha, Wisconsin nơi vừa xảy ra bạo loạn làm cả khu kinh doanh bị đốt cháy rụi. Joe a dua hùa theo tả khuynh khuyên Trump đừng tới đó mà hãy để người dân có thời gian hàn gắn lại vết thương lòng.
Chuyến thăm của ông Trump ở Kenosha hôm kia thấy có vẻ thành công, mà còn có mục đích khác nữa. Đó là gián tiếp vận động tranh cử để đoạt 10 cử tri đoàn (electoral college) của tiểu bang chiến lược này.
Hôm nay thì Joe cũng bẻ lái 180 độ để lót tót đến thăm Kenosha, Wisconsin mà hổng đợi người dân nguôi ngoai nữa. Hổng biết ngài có dám đến ủy lạo khen ngợi cảnh sát hông ta.
Joe vẫn còn im lặng chưa dám đụng tới China. Càng ngày càng thấy China lộng hành muốn gây sự với Hoa Kỳ. Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ cho biết cứ mỗi 10 tiếng đồng hồ là phải thiết lập một hồ sơ về trường hợp China có hành động đe dọa nền an ninh của Hoa Kỳ. Ngũ Giác Đài cũng báo cáo võ khí nguyên tử của Trung Cộng đã gia tăng gấp hai lần rồi.
Joe Biden có lẽ sẽ đả đảo China trong những ngày tới. Sẽ nói bất cứ gì vì lá phiếu vạn năng.
BÔNG LAU (Wed. Sept/02-2020)